Onderzoek bij De Duizendpoot

IQ onderzoek

Intelligentieonderzoek, ook wel IQ-onderzoek genoemd, is een onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren. Dit kan op jouw eigen vraag gebeuren, of na doorverwijzing.

Voor wie?

Een IQ-test kan afgenomen worden om verschillende redenen:

Een intelligentie-onderzoek bestaat uit een drietal contactmomenten:

1. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Bij voorkeur komt het kind of de jongere mee naar het intakegesprek, zodat de situatie en de omgeving al een beetje bekend is. We bespreken waarom jullie een intelligentieonderzoek belangrijk vinden. We bespreken de interesses, mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. We leggen eventueel een afspraak vast voor het testmoment. Een intakegesprek duurt een half uur tot een uur.

2. Testmoment

Voor het testmoment breng je je zoon of dochter naar de praktijk en komt hem/haar later terug ophalen. Een intelligentieonderzoek duurt 1,5 uur tot 2,5 uur en bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het testmoment vindt steeds in de voormiddag plaats, zodat je kind uitgerust en fris is. Als dat betekent dat uw kind afwezig moet zijn op school, maken wij een afwezigheidsattest op voor school.

3. Adviesgesprek

De resultaten van het testmoment worden verwerkt, geanalyseerd en neergeschreven in een overzichtelijk verslag. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de resultaten. We bespreken niet alleen het IQ-getal, maar ook observatiegegevens (aanpak, aandacht en concentratie, motivatie, omgaan met fouten en tijdsdruk, contact maken, …). Op basis van deze gegevens worden er, indien gewenst, adviezen gegeven over de aanpak in de klas en bij het thuis studeren/huiswerk maken. We bezorgen je alle nodige attesten, als dat nodig is. We maken afspraken over met wie het verslag wordt gedeeld. Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus enkel informatie door als jullie dat willen.

download folder Psycho-diagnostiek Download hier onze folder: Psycho-diagnostiek

Tarieven

Een intelligentieonderzoek kost €150,00 (intakegesprek, testing (WISC), adviesgesprek, verslag + eventuele attesten).
Indien er extra onderzoeksmomenten nodig zijn wordt hiervoor €30,00 aangerekend.

terug naar boven

Wat is het Wereldspel: beelddenk-onderzoek?

Als u uw kind herkent in de kenmerken van een beelddenker en u wilt weten of uw kind een beelddenker is, dan kan er een individueel leervaardigheden onderzoek afgenomen worden. Hierbij wordt het wereldspel van Nel Ojemann gebruikt om te zien of het kind bouwt/speelt als een beelddenker. Daarnaast worden een aantal diagnostische testen afgenomen op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Een non-verbale test wordt gebruikt om de mate van het ruimtelijk inzicht te testen. Door een juiste interpretatie van de combinatie van gegevens, kan er vastgesteld worden of uw kind een beelddenker is.

Als blijkt dat uw kind denkt en leert als een beelddenker, is het belangrijk om te weten hoe uw kind verder geholpen kan worden bij het leren. Ook de leerkracht van uw kind zal willen weten, wat een juiste aanpak is. In het onderzoeksverslag worden daarom adviezen gegeven, die goed aansluiten bij de manier van leren van uw kind.

Het gehele onderzoek, inclusief voorbereiding en uitwerking van de resultaten en gesprek met de ouders, neemt ongeveer tien uur in beslag. Het onderzoek met het kind zelf duurt drie tot vier uur. Dit liefst in drie afspraken binnen de maand. Wanneer deze gepland worden tijdens de schooluren, zorgen wij voor een afwezigheidsattest.

Het individueel Leervaardigheden Onderzoek:

Het pedagogisch onderzoek

Met verschillende materialen wordt al spelenderwijs gekeken naar de manier waarop een kind een taak aanpakt. Welke strategie gebruikt het kind? We kijken hoe flexibel een kind is in zijn strategie-gebruik.  Daarnaast kunnen we vaststellen hoeveel leerstof een kind aankan en hoe complex die mag zijn. Een nonverbale intelligentietest, een leerstijlenonderzoek en geheugentest biedt veel inzicht in de leerbaarheid en/of onderwijsbaarheid van een kind.

Het wereldspelonderzoek

Het wereldspel is het eerste en enige ‘projectieve onderzoeksmiddel’ waarmee je kunt vaststellen  of een kind in beelden denkt. Het wereldspel is in eerste instantie speelgoed. Zo ziet het eruit en zo wordt het ook door de kinderen ervaren. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het informatie  over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Het didactisch onderzoek

In het didactisch onderzoek wordt gekeken naar de vaardigheden van het kind op gebied van:

Voor wie?

Het onderzoek wordt afgenomen bij leerlingen van de lagere school en eerste graag middelbaar onderwijs.

Tarieven

Beperkt Beelddenkonderzoek (alleen Wereldspel): € 60
Het volledige Leervaardigheden Onderzoek: € 400
Er kan individueel bekeken worden of er een mogelijkheid bestaat tot terugbetaling van deze onderzoeken.

terug naar boven

Leervaardigheden

Onder constructie...

terug naar boven

Schoolobservatie

Onder constructie...

terug naar boven

Sensorisch profiel

Onder constructie...

terug naar boven