Leercoaches

Robbin Willems: leercoach, psycholoog

Robbin Willems Duizendpoot

In 2011 studeerde ik af als master in de psychologie binnen de optie ‘schoolpsychologie’. Het werken met kinderen en jongeren binnen een onderwijssetting trekt me immers erg aan. Omdat ik ook erg geboeid ben door het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met bredere moeilijkheden, vervolmaakte ik nog een master na master in de klinische en gezondheidspsychologie kinderen en adolescenten.

Na het afwerken van mijn lerarenopleiding, ging ik twee jaar aan de slag als docent, stagebegeleider en schoolpsycholoog op een HBO verpleegkunde. Toch miste ik hierin het echte begeleidingswerk met kinderen en jongeren. Momenteel ben ik nog schoolpsycholoog op dezelfde school, waar ik studenten met leerproblemen en socio-emotionele moeilijkheden begeleid, collega's coach en ondersteun en help nadenken over het zorgbeleid binnen de opleiding; en ben ik werkzaam als procesbegeleider binnen 'positieve heroriëntering', waarbij ik samen op weg ga met hulpverleners en gezinnen om anders te leren omgaan met vastgelopen situaties.

Binnen deze praktijk wil ik mijn achtergrond als schoolpsycholoog, klinisch psycholoog en leerkracht laten samenvloeien en zo kinderen, jongeren en hun gezin verder op weg helpen waar zij vastlopen in hun studieproces of andere ontwikkelingsdomeinen.

Ook in mijn vrije tijd ben ik een bezige bij. Ik ben jeugdraadslid in As en monitor op speelpleinwerking. Daarnaast volg ik 'musical' aan de muziekacademie en kan ik zelf enorm genieten van muziek en musical. Verder gaan mijn vrije uurtjes naar vrienden en familie, wandelen, zwemmen en joggen, een boek of een film.

Ten slotte wil ik vermelden dat ik lid ben van de VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen) en erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 881114737).

telefoon 0494/79 26 72
e-mail robbin@duizendpoot-hasselt.be

Claudia Demuynck: ergotherapeute, huiswerkbegeleding, leren leren, auti-coach

Claudia Demuynck Duizendpoot

Sinds mijn tienerjaren wist ik dat ik heel graag met kinderen wou werken. Het was voor mij nog niet duidelijk op welke manier ik dat precies wou doen. Daarom koos ik voor een studierichting met veel mogelijkheden, namelijk ergotherapie.

Algauw voelde ik aan dat ik mezelf binnen een job als ergotherapeut zou kunnen ontplooien. In juni 2014 behaalde ik dan ook mijn diploma (aan de PXL Hasselt). Tijdens deze studies begon ik met vrijwilligerswerk bij Autisme Limburg. Aanvankelijk deed ik de 1 op 1 begeleiding, maar een jaar later mocht ik als hoofdbegeleider aan de slag. In die jaren vrijwilligerswerk verloor ik mijn hart aan deze doelgroep. Ik vond het zo’n dankbaar werk om deze kinderen een fijne dag te bezorgen. Elke glimlach op het snoetje van het kind gaf me het gevoel iets wonderlijks gedaan te hebben.

Vanuit deze geweldige ervaringen besloot ik dat ik mijn carrière wilde uitbouwen rond deze doelgroep. Enerzijds volgde ik de opleiding ‘Autismespectrumstoornissen’ aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Anderzijds ging ik aan de slag binnen de auti-werking in het onderwijs als ergotherapeut.

Na één schooljaar kon ik als PAB- assistente aan de slag binnen een gezin met twee kinderen met autisme. In dit gezin begeleidde ik vooral de vrije tijd en de dagdagelijkse vaardigheden.

Nu werk ik met een meisje van 13 jaar met autisme en een verstandelijke beperking. Ik help haar om haar vrije tijd zinvol in te vullen en ik leer haar maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden, zodat haar zelfstandigheid vergroot.

Sinds januari 2017 heb ik me als zelfstandige ergotherapeut, auti-coach en huiswerkbegeleider aangesloten bij de praktijk de Duizendpoot.

In mijn vrije tijd ben ik nog steeds bezig als vrijwilliger bij Autisme Limburg. Daarnaast vind ik veel ontspanning in mijn sport : karaté. Ik beoefen deze gevechtskunst al sinds mijn 11 de levensjaar. En verder lees ik al eens graag een boek, kijk ik een film of spendeer ik mijn tijd in de natuur.

telefoon 0473/97 72 64
e-mail claudia@duizendpoot-hasselt.be

Buana Jackers: ergotherapeute, huiswerkbegeleding, leren leren, auti-coach

Buana Jackers Duizendpoot

“Je kunt een leerling vandaag iets leren; maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, zal hij zijn hele leven blijven leren.” (Vrij vertaald naar een citaat van Clay P. Bedford.)

Het is een citaat dat mijn aandacht meteen trok en een visie die ik wil doortrekken in de begeleiding van kinderen en jongeren. Met kinderen en jongeren werken is altijd een passie van mij geweest. Daarom besloot ik om na het middelbaar ergotherapie te gaan studeren. Vol trots haalde ik mijn diploma in 2016. In mijn therapieën staat werken op het niveau van het kind om achterstand in te halen en/of zelfstandigheid te vergroten, altijd centraal. Dat doe ik voornamelijk in het buitengewoon lager onderwijs. Maar daarnaast geef ik ook tennisles aan kinderen met autisme, een van de redenen waarom ik na mijn opleiding ergotherapie startte met de BaNaBa Autismespectrumstoornissen. Mijn doel is om me zo te ontplooien tot een auti-coach en behaalde mijn diploma in 2018. Daarom start ik vanaf september 2018 in de praktijk als huiswerkbegeleidster, ergotherapeut en auti-coach.

Ben ik niet aan het werk, dan kan je me terugvinden in de tennisclub. Ik geef niet alleen les en begeleid tenniskampen, maar ben ook zelf actief als tennisster. Daarbovenop volg ik ook twee keer per week groepslessen met betrekking tot conditie- en krachttraining. Noem me dus gerust een bezige bij!

telefoon 0477/52 79 38
e-mail buana@duizendpoot-hasselt.be