De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Ons team van logopedisten

Het team van De Duizendpoot bestaat uit jonge gemotiveerde therapeuten die hun werk super graag doen.
Iedereen in ons team is gelijk, want ieder van ons heeft zijn eigen talenten en deze talenten samen maken tot wat De Duizendpoot nu is.
Wij vinden kwaliteit fundamenteel.
Daarom volgen we regelmatig bijscholingen en workshops en verdiepen we onze kennis en vaardigheden.
U kan ons nu ook vinden op: Facebook

An Deroey

coördinator, logopediste, ergotherapeute

An Deroey Duizendpoot

Na het behalen van mijn diploma van bachelor in de ergotherapie (2000 - Hasselt) voelde ik me nog niet klaar om het werkveld in te stappen. De keuze om verder te studeren was snel gemaakt. Zo studeerde ik in 2OO3 studeerde af als bachelor in de logopedie (2003 - Gent/Heerlen).

Ik vond in de beide richtingen raakvlakken die me enorm boeiden: kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Al snel kon ik ervaringen opdoen als zelfstandig logopediste bij een collega. Het begeleiden van kinderen met leer- en taalproblemen behoorde tot mijn taak. Vanuit die ervaringen en vanuit de nood aan een multidisciplinaire kijk, groeide al snel de basis van onze huidige groepspraktijk De Duizendpoot.

Mijn rugzak werd gevuld met kennis en vaardigheden in het Kinderpsychiatrisch Centrum in Genk en bij de Limburgse Stichting Autisme. De competenties die ik daar leerde wil ik in de praktijk graag inzetten bij het begeleiden van jonge kinderen met communicatieve moeilijkheden, bij het aanpakken van eetproblemen, bij het scheppen van een gepast klimaat voor kinderen met gevoelige sprietjes,…

Verder probeer ik in groepsPraktijk De Duizendpoot alles in goede banen te leiden en sta ik voornamelijk in voor de aanmeldingen en het eerste onderzoek. Tevens probeer ik ons team voldoende te ondersteunen en te zorgen voor een leuk werkklimaat.

Mijn gedrevenheid kan ik kwijt in mijn vrije tijd. Ik kan enorm genieten van de tijd samen met mijn drie mannen, mijn familie en vrienden. Samen gezellig eten, theater, wandelen, fietsen, kamperen en geocachen.

telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be


terug naar boven

Kami Ceusters

logopediste

Kami Ceusters Duizendpoot

In 2019 behaalde ik mijn diploma ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij verschillende groepspraktijken en in het buitengewoon onderwijs. Hierdoor kreeg ik de kans om met verschillende doelgroepen en stoornissen in contact te komen. Zo ontwikkelde ik een interesse voor diverse logopedische problematieken. In het team van De Duizendpoot ben ik terecht gekomen dankzij mijn laatste stage. Na een leerrijke periode ben ik sinds september 2019 te vinden in deze groepspraktijk.

Momenteel begeleid ik kinderen die problemen ervaren met lezen, spellen, rekenen, articulatie en taal. In de nabije toekomst wil ik mij hier nog verder in specialiseren. Daarnaast staat het volgen van nieuwe opleidingen en cursussen voor stem, afwijkende mondgewoonten en eet- en drinkproblematieken bij baby’s en jonge kinderen ook nog op de planning.

Wanneer ik niet aan het werk ben, probeer ik zoveel mogelijk tijd met mijn familie en vrienden door te brengen. Maar ik kan ook genieten van gezellig te gaan winkelen, uit gaan eten en sporten. Eén van mijn dromen is om zoveel mogelijk van de wereld te ontdekken.

telefoon 0499/42 65 00
e-mail kami@duizendpoot-hasselt.be


terug naar boven

Melanie Gielis

logopediste

Melanie Gielis Duizendpoot

Als jong meisje was ik al snel geboeid door taal, dit door mijn hobby’s voordracht en toneel. Vanuit deze passie en mijn liefde voor kinderen, was de keuze om logopedie te gaan studeren snel gemaakt. In 2015 begon ik mijn studies logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ik liep stage in een zelfstandige praktijk, een school voor buitengewoon lager onderwijs en een school voor buitengewoon secundair onderwijs (OV1 en OV2). Hierdoor kwam ik in contact met zeer uiteenlopende doelgroepen en verschillende stoornissen. Na mijn studies kreeg ik onmiddellijk de kans om aan de slag te gaan als logopediste in de groepspraktijk Duizendpoot. In de toekomst zou ik mij graag willen specialiseren in leer- en taalstoornissen bij kinderen.

In mijn vrije tijd geniet ik van een gezellig terrasje met vrienden of familie. Daarnaast reis ik graag en hoop ik nog veel mooie plekjes te ontdekken.

telefoon 0471/94 91 91
e-mail melanie@duizendpoot-hasselt.be


terug naar boven

Sofie Pellens

logopediste

Sofie Pellens Duizendpoot

Mijn keuze om logopedist te worden is er een waar ik nooit meer van af ben gestapt. Ik zag mezelf altijd al bezig met kinderen, zowel kleuters als kinderen van de lagere school. Daarom heb ik mij ook verschillende jaren ingezet als leidinggevende in speelpleinwerking en bij de Scouts.

In 2015 studeerde ik af als logopedist aan de Thomas More hogeschool van Antwerpen. Vanaf dat moment mocht ik ook het multidisciplinair team van groepspraktijk De Duizendpoot aanvullen. Daar begeleid ik drie dagen per week jonge kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden alsook kinderen met moeilijkheden binnen de leervaardigheden zoals spelling, lezen en rekenen. Ik volgde een opleiding om fonologische articulatiemoeilijkheden te behandelen, namelijk via de inzichten van Hodson&Paden en daarnaast verdiep ik me graag in de eet- en drinkmoeilijkheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis.

Als hoofdberoep ben ik logopedist binnen het Kinderpsychiatrisch centrum te Genk waar we in team de sterktes en noden van elk kind in kaart brengen en vervolgens samen opzoek gaan naar de juiste zorg. Het werken met kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, maar voornamelijk met hun ‘bijzondere’ kwaliteiten geeft me elke dag opnieuw energie. Deze ervaring neem ik mee naar groepspraktijk De Duizendpoot waar ik samen met het kind kijk naar wat hij of zij nodig heeft. Zo trachten we kinderen steeds geboeid te houden, want als ze het leuk vinden, willen ze het ook leren.

Op vrije momenten ben ik graag in aanwezigheid van mijn familie en vrienden. Voor een tasje thee en een gezellige babbel ben ik altijd te vinden. Op mijn sportieve dagen kan je mij ook terugvinden in de dansschool, de looppiste en het zwembad. Zo probeer ik een gezonde geest in een gezond lichaam te bewaren.

telefoon 0476/45 95 98
e-mail sofie@duizendpoot-hasselt.be


terug naar boven