De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Gezins en context ondersteuning

Ouder-Kind communicatie training

Tijdens alledaagse handelingen en spelactiviteiten zijn de ouders de belangrijkste bron in de ontwikkeling van hun kind. De eigen kracht van ouders, de moed en inspanning die ze leveren om samen op zoek te gaan naar manieren om de sociaal-communicatieve vaardigheden en taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, is niet te onderschatten.

Binnen oudertraining leren we ouders strategieën aan en coachen we hen bij het toepassen ervan in de dagelijkse context. Door deze empowerment worden ouders een ‘ondersteunende factor’, die een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.

Binnen de oudertraining werken we met de principes van Impact en Taalmaatjes.

Impacttraining: sociaal communicatievaardigheden ontwikkelen (Herbert Roeyers)

Wat:

Er wordt gewerkt met persoonlijke doelen binnen de volgende domeinen: Sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel.

Werkwijze:

De theoretiche uitleg wordt ondersteund met beeldmateriaal. Nadien oefenen de ouders de techniek in door samen met hun kind te spelen, de begeleider geeft dan gerichte feedback. De ouders krijgen een huiswerkopdracht mee.

Hoe vaak:

19 sessies van 60 tot 90 minuten samen met de ouders en hun kind in de praktijk of aan huis.

Kostprijs:

Per sessie wordt er 45 euro gevraagd. Er kan bekeken worden of er een mogelijkheid is tot terugbetaling.

Taalmaatjes (Ingrid Herreman, Wanda Heylen)

Wat:

Informeren rond taalontwikkeling, taal stimueren in spelactiviteiten, voorlezen en apps.

Werkwijze:

theoretische uitleg, filmjes bekijken, activiteiten uit proberen,huiswerkopdrachen, reminders en notieboekje voor ouders.

Hoe vaak:

4 sessie van 60 tot 90 minuten enkel met de ouders

Kostprijs:

45 euro per sessie. Wanneer kinderen een terugbetaling hebben voor een B2 goedkeuring bij het RIZIV is er een mogelijkheid tot terugbetaling.

terug naar boven


Sensorische prikkelverwerking

Ons leven wordt constant beïnvloed door onze sensorische prikkelverwerking. Hier zijn we ons vaak niet van bewust. Onze zintuigen vangen prikkels op. Deze worden door iedereen verschillend gefilterd. Daarom veroorzaakt dit soms druk en overprikkeld gedrag of juist terugetrokken en/ of sloom gedrag.

Het is dan ook normaal als je kind wel meerdere keren van de tafel opstaat om iets te halen. Je weet dat hij dit niet met opzet doet. Hij kan gewoon moeilijk stilzitten. Het is geen onwil, maar een zeer sterke behoefte. Je kind is op zoek naar extra prikkels, omdat hij onderprikkeld is.

Mogelijks gaat jou kind op een familiefeestje het liefst in een andere kamer strips lezen en zit hij liefst niet te lang aan tafel. Heel begrijpelijk, maar minder fijn. Hij is overprikkeld en probeert om zo voor zichzelf de rust te vinden.

Werkwijze

Tijdens deze ondersteunig wordt er via vragenlijsten een sensorisch profiel opgesteld van uw kind. Om op deze manier een beeld te schetsen over de manier ( over- of onderprikkeld – actief of passief) waarop jullie kind prikkels verwerkt. Hierna gaan we samen op zoek naar een evenwichtige aanbod van prikkels om in balans te zijn in jullie gezin. Bijkomend kan er ook steeds met de ruimere context (grootouders, school, opvang,…) wat er voor jullie kind nodig is op gebied van sensorische prikkelverwerking.

De gesprekken kunnen in de praktijk als aan huis plaatsvinden.

Kostprijs

Per sessie van 60 minuten wordt er €50 gevraagd. Voor een verplaatsing buiten Hasselt wordt het officiële kilometertarief aangerekend.

terug naar boven


Eetmoeilijkheden

Onder constructie…

terug naar boven


Autisme en zoveel meer

Onder constructie…

terug naar boven