De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

De Duizendpoot is een praktijk voor logopedie, ergotherapie en psychomotoriek waar peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en pubers terecht kunnen. We pakken zowel therapeutische problemen aan, maar ook voor psychologische begeleiding, gezins- en context-begeleiding, beelddenken, leer ondersteuning en leren typen kan je bij ons terecht.

999 pootjes om op weg te gaan

Een duizendpoot, een klein kriebel-diertje, een dier met vele pootjes om te gaan, te ontdekken, te staan, te ervaren,… Wat als er eentje ontbreekt, als er eentje gekwetst is, als er eentje minder stabiel is, als er eentje wat trager werkt, als er eentje…. Dan heeft onze 1000-poot er nog voldoende om op te steunen en op zijn tempo zijn doel te bereiken. Kinderen met een vertraging in hun ontwikkeling, een kink in de kabel, moeilijkheden op school of thuis… missen wel eens een pootje. Wij willen ze leren dat ze nog 999 andere pootjes hebben om op weg te gaan.

“Ge-VOEL-ige sprietjes”

Wiegend,gespannen, neerbuigend, hoog in de lucht, flinterdun,soms afgebroken of gekwetst,… zo staan de voelsprietjes op het hoofd van onze duizendpoot.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om met hun sprietjes de informatie vanuit de wereld en vanuit hun lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat ze er op een juiste manier op kunnen reageren.

Samen met deze kinderen, hun ouders, broers en zussen, de juf en hun klasgenootjes willen we op zoek gaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat hun sprietjes beter afgestemd op hun noden informatie opnemen en verwerken.

Download hier onze folder: De Duizendpoot download folder