De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Groepsbegeleiding voor ouders

Spring uit je vel! Ouderbegeleiding Stressbeheersing

Stressvrije kinderen en jongeren bestaan niet. Gelukkig, want stress maakt het mogelijk om te reageren en te presteren. Te veel stress is echter ongezond en kan ernstige gevolgen hebben. We leven in een samenleving met hoge verwachtingen, ook voor kinderen en jongeren. Het is dan ook belangrijk om oog te hebben voor stressklachten en kinderen en jongeren te leren om op een goede manier om te gaan met stress.

Wat:

Twee groepsmomenten met een interactieve lezing:

  • Lezing 1: Stresssignalen en hun oorsprong
  • Lezing 2: Concrete tips en tricks om negatieve stress te beperken tot een hanteerbaar niveau.

Huiswerkopdrachten om de theorie thuis te kunnen vertalen naar uw zoon en/of dochter. Deze opdrachten worden besproken in individuele gesprekken.

Wie:

Vicky Keibeck (psychologe en opvoedingsconsulente)

Wanneer:

Groepssessies op maandag 14 mei en maandag 11 juni 2018
van 19u30 tot 21u30.

Twee keer individueel gesprek te plannen in samenspraak
(zowel overdag als ‘s avonds mogelijk).

Waar:

Groepsraktijk De Duizendpoot: Overdemerstraat 10 in Kuringen

Kostprijs:

€150 voor 1 ouder / €200 voor beide ouders

  • groepssessies/gesprekken, hand-outs, huiswerk, literatuurlijst
  • terugbetaling voor de individuele gesprekken via de mutualiteit

Inschrijven:

telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be

Download hier de flyer: download folder

terug naar boven