Groepsbegeleiding voor kinderen

Wat is de LEREN LEREN METHODE?

Op school ligt de nadruk vaak op presteren, op hoge cijfers halen op je rapport. Veel kinderen hebben de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau , maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Ervaring leert dat kinderen niet meer weten hoe ze moeten leren.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden, motivatie en leren door congruentie.

Leren wordt zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

De methode omvat de volgende aspecten:

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van de kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiƫrarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt vaak lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap waar je direct houvast aan het bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij het leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Voor wie?

De methode gaat uit van de eigen talenten en is geschikt voor kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, ASS en hoogbegaafdheid en beelddenken.

Voor kinderen vanaf het vierde leerjaar (10-12jaar)

Voor kinderen vanaf het middelbaar onderwijs (12-14jaar)

Tarieven LEREN LEREN METHODE

 

Totaal
10 - 12 jaar groep 7 x 75 min € 200
10 - 12 jaar individueel 5 x 1 uur € 45 / uur

 

12 - 14 jaar groep 2 x 3 uur / 1 x 6 uur € 160
12 - 14 jaar individueel 4 x 1 uur € 45 / uur

Inbegrepen:

U mag altijd contact op nemen met An om te bekijken of er een mogelijkheid bestaat tot terugbetaling van deze tarieven.

Kalender

Groep 10-12 jaar (max 4 kinderen): Najaar 2019: nog te bepalen
Groep 12-14 jaar (max 5 kinderen): Najaar 2019: nog te bepalen

terug naar boven

Tik Tak ... Taal

Wat:

Taalstimulatie in kleine groepjes (max 4 tot 6 kinderen). Er wordt gewerkt via verhalen, spel- en knutselmateriaal.

Wie:

Karen Hermans Logopediste van groepspraktijk De Duizendpoot.

Waar:

groepspraktijk De Duizendpoot
Overdemerstraat 10 - 3511 Kuringen

Parkeren kan op de parking van het Geboortebos.

Wanneer:

Dinsdagavond om de 14 dagen.
Reeks 1: 11/09, 25/09, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 en 19/12.

Voor wie:

Voor kinderen die reeds logopedie volgen in onze praktijk en hun taalgebruik willen oefen samen met andere kinderen.

Kostprijs:

Je schrijft in voor de hele reeks van 8 oefenmomenten. Vooraf betaal je een factuur van 44 euro.

Info:

Bij An:
telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be

Bij Karen:
telefoon 0471/02 55 11
e-mail karen@duizendpoot-hasselt.be

Inschrijven:

Bij An:
telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be

download folder Download hier de flyer

terug naar boven