De Duizendpoot: Logo text
De Duizendpoot: Logo

Groepsbegeleiding voor kinderen

Ik kan het! Faalangsttraining voor kinderen (8-12 jaar)

foto: faalangsttraining

Sommige kinderen ervaren een grote druk in prestatiesituaties (rond school, de sportclub, de jeugdbeweging, …). Deze training is ontworpen speciaal om kinderen hier mee te helpen.

Door het volgen van deze training leer je bij jezelf faalangstsignalen herkennen, leer je inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag, leer je niet in paniek te geraken, leer je door zelfcontrole invloed te krijgen op je eigen gedachtegang en leer je hoe je je kan ontspannen. Dit zal in een groepje van max. 6 kinderen geoefend worden op donderdag van 16u tot 17u30 (uren kunnen in samenspraak gewijzigd worden), o.l.v. Nathalie Van Roey een kinder- en jeugdpsychologe.

De training gaat vooraf door een ouderbijeenkomst waarbij ook de ouders inzichten verkrijgen en tips om hun kind te ondersteunen.

Na afsluiting van de training vindt er nog een evaluatiemoment plaats. Deze momenten zullen later vastgelegd worden.

Bijeenkomst 1 (donderdag 16 januari 2020): Kennismaking

Wat is faalangst? Hoe komt het dat ik faalangst heb? Kan ik er iets aan veranderen?
Tijdens deze eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en krijg je een antwoord op deze vragen.

Bijeenkomst 2 (donderdag 23 januari 2020): Anders leren denken

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met de 4 G’s (gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag), waardoor je meer inzicht krijgt in het ontstaan van je gevoelens en gedragingen. Niet- helpende, negatieve gedachten worden uitgedaagd en we gaan op zoek naar helpende gedachten die ons kunnen helpen positiever en rustiger te blijven op de spannende momenten.

Bijeenkomst 3 (donderdag 30 januari 2020): Denk jezelf sterk!

Met je gedachten kan je jezelf sterk denken. Deze zijn dus zeer belangrijk in de aanpak van faalangst. Helpende gedachten worden tijdens deze bijeenkomst geoefend en versterkt.

Bijeenkomst 4 (donderdag 6 februari 2020): Helpend gedrag

Naast het aanpassen van je gedachten, kan je ook aanpassingen doen in je gedrag. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar helpend gedrag, gedrag dat je helpt om je angst te overwinnen.

Bijeenkomst 5 (donderdag 13 februari 2020): Ontspan!

Iedereen reageert anders op faalangst. Sommigen gaan hun angst uit de weg of verstijven, anderen beginnen te trillen, hun ademhaling verandert, ze krijgen klamme handen of vergeten wat ze wilden zeggen. Vaak gaan deze gedragingen ook gepaard met piekermomenten. Kortom: Er treedt spanning op. Tijdens deze vierde sessie wordt bekeken welke uitwerkingen spanning kan hebben en leren we op welke manieren we (terug) kunnen ontspannen.

Bijeenkomst 6 (donderdag 20 februari 2020): Zelf aan de slag (afsluiting)

Om de training af te sluiten gaan we aan de slag met de vragen van de jongeren en wordt er een plan opgesteld om faalangst te voorkomen en/of te bestrijden. Ook kunnen ze materialen bekijken en uitproberen die hierbij kunnen helpen.

Boostersessie (donderdag 19 maart 2020)

Na ongeveer één maand komen we opnieuw samen om de afgelopen periode te evalueren en samen te bekijken wat er al goed lukte en wat er nog moeilijk was. We herhalen de geziene technieken en we gaan aan de slag met moeilijke situaties.

Kostprijs: 280 € (40 €/sessie van 1,5u; kan in 2 schijven betaald worden)

Inschrijven en info: nathalie@duizendpoot-hasselt.be

Download hier de flyer download folder

terug naar boven


Wat is Leren Studeren?

foto: leren studeren

Op school ligt de nadruk vaak op presteren, op hoge cijfers halen op je rapport. Veel kinderen hebben de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau , maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Ervaring leert dat kinderen niet meer weten hoe ze moeten studeren.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden, motivatie en leren door congruentie.

Studeren wordt zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

De methode omvat de volgende aspecten:

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van de kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap waar je direct houvast aan het bij het studeren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij het studeren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Voor wie?

De methode gaat uit van de eigen talenten en is ook geschikt voor kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, ASS en hoogbegaafdheid en beelddenken.

Voor kinderen vanaf het vijfde leerjaar tot de eerste graad middelbaar onderwijs.

Tarieven Leren Studeren 2020

  Tijd Kostprijs
Groep 4 x 3 uur OF
7 x 1.5 uur
€ 250
Individueel min. 7 x 1 uur € 40/uur

Inbegrepen:

  • Persoonlijke werkblaadjes: ‘Leren Studeren’
  • Werkmateriaal: markeerstiften en fineliners
  • Oudergesprek/infomoment waarin u informatie krijgt over de aspecten van ‘Leren Studeren’ en het visueel leersysteem (indien gewenst)
  • Tussendoortjes bij een groepstraining.

U mag altijd contact opnemen met An om te bekijken of er een mogelijkheid bestaat tot terugbetaling van deze tarieven.

Kalender

Groep (max 4 kinderen):

Voorjaar 2021:

  • Nog te bepalen

terug naar boven


Tik Tak … Taal

Wat:

Taalstimulatie in kleine groepjes (max 4 tot 6 kinderen). Er wordt gewerkt via verhalen, spel- en knutselmateriaal.

Wie:

Te bepalen…

Waar:

groepspraktijk De Duizendpoot
Overdemerstraat 10
3511 Kuringen

Parkeren kan op de parking van het Prinsenhof.

Wanneer:

Nog te bepalen.

Voor wie:

Voor kinderen die reeds logopedie volgen in onze praktijk en hun taalgebruik willen oefen samen met andere kinderen.

  • Tik Tak EEN : kleuters derde kleuterklas (16u - 17u)
  • Tik Tak TWEE: eerste tot derde leerjaar (17u30 - 18u30)

Kostprijs:

Je schrijft in voor de hele reeks van 8 oefenmomenten. Vooraf betaal je een factuur van 44 euro.

Info:

Bij An:
telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be

Inschrijven:

Bij An:
telefoon 0478/56 49 46
e-mail an@duizendpoot-hasselt.be

Download hier de flyer download folder

terug naar boven