“999 pootjes om op weg te gaan”

De Duizendpoot is een praktijk voor logopedie, ergotherapie en psychomotoriek waar peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, pubers en volwassenen terecht kunnen.

We pakken zowel therapeutische problemen aan, maar ook voor psychologische begeleiding, beelddenken, huiswerkbegeleiding/leren leren en leren typen kan je bij ons terecht.

Een duizendpoot, een dier met vele pootjes om op te staan.
Vele pootjes die elkaar ondersteunen als er eentje ontbreekt, als er eentje gekwetst is, als er eentje minder stabiel is.
Personen met een vertraging in hun ontwikkeling, een kink in de kabel, moeilijkheden op school of thuis… missen wel eens een pootje. Wij willen ze leren dat ze nog 999 andere pootjes hebben om op weg te gaan.
Samen met onze cliënten en hun omgeving willen we oplossingen zoeken voor hun problemen. Hen de stevigheid geven van een duizendpoot.

Elke cliënt wordt bij ons gezien als een persoon met zowel kwaliteiten als beperkingen.
We hebben respect voor ieders eigenheid en hulpvraag.
Vanuit dit oogpunt starten we met onze begeleiding en ondersteuning. Welbehagen en ‘je goed in je vel voelen’ zijn voor ons zeer belangrijke doelen van therapie.